dewi wyn

Archebu Printiau...


O dan bob llun sydd wedi ei chwyddo rhestrir maint y lluniau a ellir eu prynu. Cliciwch oddi mewn y cylch sydd gyferbyn a’r maint rydych eisiau ei brynu. Mae pris unigol y print hwnnw yn ymddangos yn y bocs gyferbyn a’r llythrennau GBP. Os oes arnoch angen mwy nag un copi o unrhyw lun, newidiwch y nifer yn y blwch priodol. Yna cliciwch ar y botwm sy’n dangos y geiriau ‘Add to Cart’ ar gyfer ychwanegu’r llun i’ch basged.

Daliwch ati i siopa nes fydd yr archeb wedi ei chwblhau. Dan gyfanswm yr anfoneb cliciwch y botwm sy’n dangos y geiriau ‘Check out with PayPal’ ac awdurdodi eich taliad. Os nad oes gennych gyfrif ‘PayPal’ cliciwch ar y botwm ‘Check Out’ fel y gallwch dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd.

Cyn gynted ag y bydd taliad yn cael ei gwblhau, byddaf yn derbyn copi o’r archeb.

Os nad ydych yn gyfarwydd â phroses taliadau ‘PayPal’ gallwch brintio manylion y drol siopa (‘File’ a ‘Print’ o fewn eich porwr) a’i hanfon ataf neu dod â hi i’r siop. Os ydych angen cymorth galwch yn y siop fel y gallwn ddatrys unrhyw broblem.

Ordering Prints...


Below each photo enlargement you will see the different size options available. Select a photo by clicking within the circle corresponding to the size of print you want. The cost of the size you’ve selected appears in the GBP box. If you require more than one copy of any photo change the quantity in the appropriate box. Click the “Add to Cart” box to add photos to your basket.

Continue shopping until your order is complete. Below the invoice total click the ‘Check out with PayPal’ button and authorise your payment. If you do not have a paypal account click on the ‘Check Out’ button to pay with a credit or debit card.

Both checkout payment processes automatically provide me with a copy of your order when the transaction is completed.

If you are unfamiliar with the paypal payment process you can print out your shopping cart (‘File’ and ‘Print’ within your internet browser) and send or bring it to the shop. Please get in touch with the shop if you require assistance.