dewi wyn

Lluniau Priodas Portmeirion...


Mae Portmeirion yn hawlio sylw ar benrhyn hudolus sy’n ymwthio i Fae Tremadog yng Ngogledd Cymru. Ac yn y llecyn hyfryd yma gellir mwynhau un o gampweithiau trawiadol Prydain.

Crëwyd y pentref prydferth gan y pensaer Clough Williams-Ellis rhwng 1926 a 1976. Ei freuddwyd oedd creu pentref unigryw ger y traeth gyda thiroedd a choedydd yn cwblhau’r darlun rhwng aberoedd afonydd Glaslyn a Dwyryd.

Wrth lunio’r pentref unodd y pensaer naws Eidalaidd a blas o bensaernïaeth Gothig a llwyddodd i osod y cyfan gan ychwanegu, yn hytrach na chwalu golygfeydd yr ardal.

Yn sgil yr awyrgylch a grëwyd, a’r cymeriad arbennig sy’n perthyn i’r safle, defnyddiwyd Portmeirion fel canolbwynt i nifer o weithgareddau a rhaglenni teledu. Mae’n debyg mai’r un fwyaf adnabyddus oedd cyfres ‘The Prisoner’ a ddenodd gymaint o sylw yn y 1960au.

Ym mhob tymor mae’r tiroedd a’r adeiladau o fewn ffiniau Portmeirion yn creu’r cefndir perffaith ar gyfer lluniau dydd eich priodas.

Oherwydd bod gennyf flynyddoedd o brofiad fel ffotograffydd priodasau gallaf gynnig gwasanaeth priodol ar gyfer eich diwrnod arbennig. Byddai’n fraint i mi gael bod yn gyfrifol am y lluniau ar ddiwrnod eich priodas a gofalu fod yr atgofion hapus yn cael eu gwarchod a’u trysori.

Gallwch gysylltu hefo fi yn bersonol i drafod eich syniadau heb fod yn gaeth i unrhyw gytundeb.

Edrychaf ymlaen yn fawr at gael bod yn rhan o hapusrwydd diwrnod eich priodas.

Oedwch am eiliad a chymerwch gipolwg ar luniau sy’n rhoi blas o hyfrydwch y PORTMEIRION a hapusrwydd priodasau a gynhaliwyd yno yn y gorffennol.