dewi wyn

Priodasau Craflwyn...


Mae dewis y man delfrydol i gynnal priodas yn rhan holl bwysig o’r trefniadau, ac mae tirwedd Eryri gyda’r golygfeydd mynyddig yn creu’r cefndir perffaith.

Mae ystâd Craflwyn ar droed Yr Wyddfa yn ymestyn i 200 erw a chafwyd trwydded ar gyfer cynnal priodasau sifil yno. Gallwch gynnal y seremoni priodasol yng Nghraflwyn neu fynd yno i fwnhau’r wledd yn unig.

Gyda digonedd o le yno, gall Craflwyn ddarparu ar gyfer 70 yn y seremoni, 66 yn y wledd briodasol neu 140 ar gyfer trefniadau bwffe. Beth bynnag fyddwch yn ddewis byddwch yn sicr o fwynhau preifatrwydd gan mai chi yn unig fydd yn defnyddio’r Neuadd ar y diwrnod arbennig.

Ynghyd a’ch gwahoddedigion gallwch aros yn y Neuadd ar noson y briodas, a gall hyd at 14 o bobl aros mewn 8 ystafell wely sydd wedi eu dodrefnu’n hyfryd. Yn ogystal gallwch fanteisio ar gyfleusterau’r ‘basecamp’ sy’n gallu gofalu am 12 o wahoddedigion.

Mae’r ffotograffydd hefyd yn rhan bwysig o’ch diwrnod arbennig, ac yn sgil blynyddoedd o brofiad, gallaf gynnig gwasanaeth personol o’r radd flaenaf a sicrhau y bydd gennych luniau gwych ac atgofion pleserus o’r achlysur. Byddai’n fraint i mi dderbyn y cyfrifoldeb o ofalu am y cyfan o’r ffotograffiaeth ar ddydd eich priodas. Gyda’r golygfeydd hyfryd yng nghyffiniau Craflwyn gallwn ddewis llecynnau gwych i dynnu lluniau. A phe byddai’r tywydd yn anffafriol, gallwch fanteisio ar un o’r ‘stafelloedd yn y Neuadd sydd mor drawiadol.

Gallwch roi galwad i mi yn bersonol fel y gallwn gael sgwrs i drafod eich syniadau gan gofio na fydd hyn yn ddibynnol ar unrhyw gytundeb.

Edrychaf ymlaen at gael bod yn rhan o ddiwrnod eich priodas.