Croeso

Helo a diolch am ymweld a’r wefan! Ffotograffydd llawrydd ydw i sydd yn ymgryd a unrhyw fath o waith ffotograffiaeth yn amrywio o briodasau, portreadau, lluniau ysgol, gwaith eiddo ac unrhywbeth arall. Mae’r siop a’r stiwdio wedi’i leoli ym Mhwllheli ac rwyf ar gael ledled Cymru ar gyfer gwaith. Gwelir ychydig enghreifftiau o’n ngwaith isod, mae mwy o enghreifftiau ar gael ar weddill y wefan.

Os oes cwestiwn yn codi i ben, cofiwch gysylltu.

Welcome

Hello and thanks for visiting the website! I’m a freelance photographer that undertakes a variety of photography work varying from weddings, portraits, school photos, property and anything else. The shop & studio are located at Pwllheli and I’m available throughout Wales for any work. Some examples of my work can be seen below with more available by browsing the site.

If you have a question, please contact.