Portreadau

Dyma bortffolio o waith sydd wedi ei wneud yn y stiwdio yn amrywio o luniau teulu, lluniau proffesiynnol ac ati. Mae modd hefyd cael sesiwn tynnu lluniau mewn lleoliad sydd o bosib yn ei wneud yn fwy personol, gellir gweld enghreifftiau yma.

Os am wneud trefniant, cysylltwch yma.

Portraits

Here’s a portfolio of photographs taken at the studio which includes family portraits, corporate photos etc. Photo sessions can also be at a location, examples can be seen here.

If you’d like to make arrangements, contact here.