Lluniau Ysgol

Methu dod i hyd i'r galeri? Rhowch y rhan olaf o'r ddolen sydd i'w weld ar y broflen (y rhan ar ôl y '/dw/') yn y blwch isod.

Yna cewch eich cyfeirio at dudalen mewngofnodi'r galeri lle byddwch angen rhoi cyfrinair y galeri sydd hefyd ar y broflen.

School Photos

Can't find the gallery? Enter the end part of the link (after the '/dw/') which can be found on the proof card in the search bar below.

You'll then be directed to the gallery's login page where you'll need to enter the password found on the proof card.

Archebu pecyn lluniau gwahanol

Ar gyfer ‘Pecynnau lluniau gwahanol’, mae angen agor un o’r lluniau, dewis pecyn o’r adran ‘Pecynnau lluniau gwahanol’ ac yna dewis ‘Ychwanegu i’r fasged’.

Ar ôl i’r dudalen ail-lwytho bydd ‘drop-down’ gwag yn ymddangos. Bydd angen clicio y ‘drop-down’ a dewis y pecyn. Yna bydd ‘drop-down’ arall yn ymddangos ble gellir dewis nifer o gopïau ar gyfer y gwahanol eitemau sydd yn y pecyn.

Bydd angen ailadrodd hyn gyda gweddill y lluniau nes bydd y pecyn yn llawn.

Ordering a different photo package

For ‘Different photo packages’ you’ll need to open one of the photos, choose a package from the ‘Different photo packages’ section and then choose ‘Add to basket’.

After the page reloads an empty drop-down will appear. Then click on the drop-down & choose the package before another set of drop-downs will appear. You will then need to fill the package by setting the quantity of the photo you’d like for the item.

Repeat this step with the other images to fill the package.