Priodasau

Dyma bortffolio o luniau priodas rwyf wedi tynnu dros y blynyddoedd gan gyfuno arddull naturiol a ffurfiol. Ar ddiwrnod priodas byddaf yn ceisio dal pethau yn digwydd yn naturiol yn ogystal a gosod eich lluniau pwsysig er mwyn sicrhau bod cofnod o’ch diwrnod arbennig.

Os am drafod ymhellach neu gwneud ymholiad, cysylltwch yma.

Weddings

Here’s a portfolio of my wedding photography work over the last few years, which combine casual and formal pictures to capture all parts of your special day.

If you’d like to discuss or make arrangements, contact here.